Stichting Noodfonds Westerkwartier

 

Doelstelling

Als gevolg van de grote stijging van tarieven Gas en Elektra vanaf ultimo 2021 is het fenomeen energiearmoede ontstaan.
De landelijke overheid heeft maatregelen genomen om hierin deels tegemoet te komen, echter dat heeft plaatsgevonden door iedereen een korting op de energieheffingen te verstrekken, zonder vast te stellen of dit nodig is.
Daarnaast zijn er middelen vrijgemaakt voor een extra tegemoetkoming voor minima, uit te voeren door de gemeenten.

Gebleken is dat er geen maatwerk-ondersteuning plaatsvindt, waardoor er grote ongelijkheden in de energielasten zijn of zullen ontstaan.

Het Noodfonds Westerkwartier wil een bijdrage leveren voor de burgers van het Westerkwartier die er ondanks de tegemoetkomingen vanuit de overheid niet uitkomen met de energielasten.

Het Noodfonds Westerkwartier wil dit financieren met middelen die geworven worden door de achterban van de samenwerkende partners, subsidie van de gemeente en bijdragen van instellingen en bedrijven en burgers van de gemeente Westerkwartier.

Beloningsbeleid: bestuurders ontvangen geen vergoeding voor werkzaamheden, behoudens vergoeding voor onkosten.

Het bestuur wordt gevormd door vertegenwoordiging van de aangesloten Samenwerkende Vrijwilligersorganisaties Westerkwartier (SVW) te weten:

Jaarverslag

Bestuurders:

De heer K.A. Wildeboer

De heer A. de Jong

De heer A.P. Zuidhof

Mevrouw I.R.J. Arzt

De heer J. Heddema

Contact:

noodfondswk@gmail.com

0617046918  Bereikbaar maandag/dinsdag/woensdag  09.00 – 11.00

Gegevens:

KvK: 65079698

RSIN: 855972130

ANBI nr.  855972130