Gegevens aanvrager | Op wiens naam de energienota staat

  --------------------------------------------------
  Inwonenden

  --------------------------------------------------
  Financiële gegevens

  Wanneer je een recente toekenning hebt ontvangen van een van onderstaande instanties, dan hoef je onderstaand overzicht van inkomen en uitgaven niet in te vullen. (dat is dan al getoetst)

  Gemeente Westerkwartier Energietoeslag 800,-/200,- of Voedselbank (voeg de toekenning als bijlage bij)

  --------------------------------------------------
  Inkomen en uitgaven (bedragen per maand)

  (niet invullen bij toekenning energietoeslag of voedselbank, ga dan naar “informatie over de energierekening”)

  1) laatste maand. Tel de inkomsten van de inwonenden bij elkaar. Kinderen niet meetellen
  2) Voor elk kind met inkomsten geldt de norm van 300,- ongeacht het werkelijke inkomen
  3) Vast bedrag x aantal personen invullen.
  (voorbeeld: man/vrouw/2 kinderen = 330,- + 260, + 120,- (2x 60,-)
  Dit zijn vastgestelde uitgaven aan onder andere verzekeringen, gemeentelijke belastingen en het noordelijk belasting kantoor, telefoon internet en tv, vervoer, persoonlijke verzorging inclusief was- en schoonmaakmiddelen en niet vergoede ziektekosten.

  4) Norm: dit mag je overhouden voor eten, drinken, kleding en een extra'tje
  Dit is 400,- per huishouden + 100,- per extra inwonende
  (voorbeeld: man/vrouw/2 kinderen = 400,- + 300,- (3 inwonenden x 100,-) = 700,-

  --------------------------------------------------
  Bankafschriften betaal- en spaarrekeningen (laatste hele maand)

  --------------------------------------------------
  Informatie over de energierekening

  * tarief inclusief energiebelasting en btw
  1) wanneer je geen dubbeltarief hebt, vul dan niets in

  --------------------------------------------------
  Documentatie waaruit tarief gas/electra jaarverbruik blijkt.

  In elk geval:
  - Laatste jaarafrekening
  - Overzicht huidige tarieven

  Hoe meer informatie je ons verstrekt, des te sneller we tot vaststelling kunnen overgaan.

  --------------------------------------------------

  Wanneer zich een wijziging voordoet in jouw situatie, zowel voor wat betreft inkomsten, uitgaven als energiekosten, wilt je dit ons dan melden? Dan kunnen we het recht op tegemoetkoming opnieuw bepalen.

  --------------------------------------------------
  Ondertekening aanvrager

  Privacy Statement: het noodfonds respecteert de privacy van de door de aanvrager verstrekte gegevens. Vastgelegde gegevens worden niet ter beschikking of ter inzage van derden verstrekt tenzij wettelijk daartoe verplicht. De gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van en in overeenstemming met de doelstelling van de aanvraag.