‘Geef energie! Westerkwartier’

 

Om de tegemoetkoming voor al deze mensen te realiseren is geld nodig, veel geld! We doen daarom een beroep op de gemeente, kerken, bedrijven, scholen, instellingen, fondsen, serviceclubs als Lions en Rotary en op particulieren. Bij particulieren doen we waar mogelijk een beroep op uw solidariteit. Wellicht hebt u een meerjarig en gunstig energiecontract, een woning met 0 op de meter of een woning met hoge isolatiewaarde. 

De € 400,- belastingvoordeel zou u geheel of gedeeltelijk kunnen schenken aan het Fonds.

De gemeente Westerkwartier heeft een substantieel bedrag toegezegd. Maar dit is niet genoeg. Daarom onze dringende oproep aan alle burgers, bedrijven en instellingen in het Westerkwartier om een bijdrage.

 

Bijdrage

U kunt uw bijdrage storten op rekeningnummer NL55 RABO 0137 9446 08, ten name van Noodfonds Westerkwartier, met de omschrijving “Energie”

ANBI nr.  855972130