Aanvraag tegemoetkoming

 

Wanneer kom je in aanmerking?

Je energienota met het maandelijkse voorschot stijgt dit jaar enorm en dan wordt rondkomen iedere maand lastig. Zelfs met de energietoeslagen van de gemeente van € 800 en € 200 erbij kom je maandelijks niet uit.

Is dit jouw situatie? Dan kun je wellicht in aanmerking komen voor een tegemoetkoming.

 

Maatwerk

Het Noodfonds wil graag maatwerk leveren. Voor iedereen is de persoonlijke situatie immers anders. Als je in aanmerking komt, dan krijg je maandelijks een tegemoetkoming van het Noodfonds. Dit geldt vanaf de maand van aanvraag tot het eind van de actie op 31 december 2022.

 

Voor wie is het maatwerk

Je woont in de gemeente Westerkwartier, de energienota staat op jouw naam en je voldoet aan de inkomenstoets. Als je de energietoeslag van de gemeente ontvangt en/of gebruik maakt van de Voedselbank voldoe je al aan de inkomenstoets.

 

Aanvraag

Om vast te stellen of je in aanmerking komt voor een tegemoetkoming doen we eerst een inkomenstoets. 

Er wordt grotendeels gebruik gemaakt van de toetsingsregels van de Voedselbank. Dat hangt af van hoeveel je maandelijks overhoudt voor eten en kleding. 

Als je van de gemeente al een energietoeslag hebt gekregen of als je al bij de Voedselbank bekend bent, dan is die toets niet meer nodig.

Vul HIER het formulier in.

Wil je eerst uitleg en voorbeelden?  Lees dan verder.

Verloop van de aanvraag

 

In behandeling nemen aanvraag

We verzamelen eerst de aanvragen.  Een vrijwilliger beoordeelt de aanvraag.

Indien nodig zal contact met je gezocht worden wanneer er nog onduidelijkheden zijn of wanneer er een afspraak voor een bezoek moet worden gemaakt. 

Geef ons een paar weken de tijd om dit uit te voeren.

 

Resultaat aanvraag

Wanneer je aanvraag wordt afgewezen ,dan ontvang je een mail met toelichting op de reden van afwijzing.

Bij toekenning ontvang je een mail met daarin het bedrag van de tegemoetkoming per maand.

 

Tegemoetkoming

Alhoewel we ernaar streven om zoveel mogelijk mensen te helpen, zijn we wel afhankelijk van hoeveel geld er binnen komt van gevers. Er is dus geen “recht” op een tegemoetkoming, ook niet op de hoogte daarvan.

De tegemoetkoming betalen wij maandelijks uit tot en met de maand december.  De maand waarin je de tegemoetkoming hebt aangevraagd, tellen we mee.

Wanneer het bedrag minder is dan € 10,00 per maand dan betalen we dit x het aantal maanden in een keer uit.

Uitleg met voorbeelden

 

Inkomenstoets

Eenvoudig gezegd werkt de inkomenstoets zo: tel alle inkomsten op en trek de uitgaven er af en vergelijk de uitkomst met onderstaande tabel ‘normbedrag’

Is de uitkomst lager dan het ‘normbedrag’ uit onderstaande tabel en is je spaargeld niet meer dan € 6.500,- dan kom je in aanmerking.

(Of je daadwerkelijk een tegemoetkoming ontvangt, wordt apart berekend, verderop daarover meer)

De uitkomst is € 146,- en dat is lager dan norm van een alleenstaande (€ 250,-) van wat er over zou moeten blijven voor de boodschappen. Deze aanvrager komt dus in aanmerking.

Bepaling hogere energielasten per maand

Er wordt 2 berekeningen gemaakt.

1.De maandlast juli 2021 – toen de energieprijzen nog “normaal” waren –  op basis van huidig jaarverbruik

En zonder extra vermindering energieheffing en lagere BTW

2.De maandlast van de aanvraagmaand met de tarieven die nu van toepassing zijn maar ook weer zonder extra vermindering energieheffing en lagere BTW.

Op het verschil van de 2 berekeningen wordt de extra vermindering energieheffing, de lagere BTW en de bijdrage(n) van de Gemeente in mindering gebracht.

Ook wordt er een bedrag als “stimulans energiebesparing” in mindering gebracht. We gaan er vanuit dat je ook zelf een inspanning levert op je energielasten te verlagen.

Op  https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/  staan veel tips.

De uitkomst van de maandelijkse tegemoetkoming is hier dus € 33,-

Met behulp van bovenstaande informatie kun je voor jezelf een inschatting maken of een aanvraag voor een tegemoetkoming een kans van slagen heeft.

Zo ja,  vul het formulier in:   Aanvraagformulier tegemoetkoming energiekosten.

Aanvraag is mogelijk van juli tot en met 30 november 2022.  De actie loopt tot en met 31 december 2022.