Aanvraag tegemoetkoming

 

Wanneer kom je in aanmerking?

  • Je energienota met het maandelijkse voorschot stijgt dit jaar enorm en dan wordt rondkomen iedere maand lastig.
  • Je hebt de jaarafrekening gekregen en je moet bijbetalen.

Zelfs met de energietoeslagen van de gemeente van € 1.300 en € 200 erbij kom je er niet uit.

Is dit jouw situatie? Dan kun je wellicht in aanmerking komen voor een tegemoetkoming.

 

Maatwerk

Het Noodfonds wil graag maatwerk leveren. Voor iedereen is de persoonlijke situatie immers anders. Als je in aanmerking komt, dan krijg je maandelijks een tegemoetkoming van het Noodfonds. Dit geldt vanaf de maand van aanvraag tot het eind van de actie op 31 december 2022.

 

Voor wie is het maatwerk

Je woont in de gemeente Westerkwartier en komt vanwege fors  hogere energielasten  uit op een laag besteedbaar inkomen en je houdt te weinig geld over om van te leven.

 

Aanvraag

Om vast te stellen of je in aanmerking komt voor een tegemoetkoming, bekijken we je financiële situatie.

Er wordt grotendeels gebruik gemaakt van de toetsingsregels van de Voedselbank. Dat hangt af van hoeveel je maandelijks overhoudt voor eten en kleding. 

Als je van de gemeente al een energietoeslag hebt gekregen of als je al bij de Voedselbank bekend bent, dan is het bekijken van je financiële situatie niet meer nodig.

Wat hebben we verder nodig

Om een goede berekening te kunnen maken hebben we de volgend gegevens nodig:

– De laatste jaarafrekening van je energieleverancier.

– Een overzicht van de energieleverancier met daarop de tarieven voor gas per m3 en electra per Kwh (inclusief belastingheffingen en btw).

– Een overzicht van de energieleverancier waaruit je (geschatte) jaarverbruik staat.

Vul HIER het formulier in.

Wil je eerst uitleg en voorbeelden?  Lees dan verder.

Verloop van de aanvraag

 

In behandeling nemen aanvraag

We verzamelen eerst de aanvragen.  Een vrijwilliger beoordeelt de aanvraag.

Indien nodig zal contact met je gezocht worden wanneer er nog onduidelijkheden zijn of wanneer er een afspraak voor een bezoek moet worden gemaakt. 

Geef ons een paar weken de tijd om dit uit te voeren.

 

Resultaat aanvraag

Wanneer je aanvraag wordt afgewezen ,dan ontvang je een mail met toelichting op de reden van afwijzing.

Bij toekenning ontvang je een mail met daarin het bedrag van de tegemoetkoming per maand.

 

Tegemoetkoming

Alhoewel we ernaar streven om zoveel mogelijk mensen te helpen, zijn we wel afhankelijk van hoeveel geld er binnen komt van gevers. Er is dus geen “recht” op een tegemoetkoming, ook niet op de hoogte daarvan.

De tegemoetkoming betalen wij maandelijks uit tot en met de maand december.  De maand waarin je de tegemoetkoming hebt aangevraagd, tellen we mee.

Wanneer het bedrag minder is dan € 10,00 per maand dan betalen we dit x het aantal maanden in een keer uit.

Uitleg met voorbeelden

 

Inkomenstoets

Heb je de energietoeslag van de gemeente gekregen? Dan is een inkomenstoets niet nodig.

Eenvoudig gezegd werkt de inkomenstoets zo: tel alle inkomsten op en trek de uitgaven er af en vergelijk de uitkomst met onderstaande tabel ‘normbedrag’

Is de uitkomst lager dan het ‘normbedrag’ uit onderstaande tabel dan kom je in aanmerking.

 

(Of je daadwerkelijk een tegemoetkoming ontvangt, wordt apart berekend, verderop daarover meer)

De uitkomst is € 384,- en dat is lager dan de door het noodfonds gehanteerde norm voor een alleenstaande (€ 400,-) van wat er over zou moeten blijven voor de boodschappen. Deze aanvrager komt dus in aanmerking.

Bepaling hogere energielasten per maand

Er worden 2 berekeningen gemaakt.

1. De maandlast juli 2021 – toen de energieprijzen nog “normaal” waren –  op basis van huidig jaarverbruik

En zonder extra vermindering energieheffing en lagere BTW

2. De maandlast van de aanvraagmaand met de tarieven die nu van toepassing zijn maar ook weer zonder extra vermindering energieheffing en lagere BTW.

Op het verschil van de 2 berekeningen wordt de extra vermindering energieheffing, de lagere BTW en de bijdrage(n) van de Gemeente/overheid in mindering gebracht.

Ook wordt er een bedrag als “stimulans energiebesparing” in mindering gebracht. We gaan er vanuit dat je ook zelf een inspanning levert op je energielasten te verlagen.

Op  https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/  staan veel tips.

Voorbeelden in grote lijnen:

pastedGraphic.png

1) energietoeslag, lagere BTW, hogere korting energiebelasting

2) mogelijke tegemoetkoming

Bij een gemiddeld verbruik per jaar en een tarief van rond de  € 1,70 per m3 en € 0,43 per KwH en verrekening van overheidsbijdragen? Dan is de gemiddelde maandlast niet hoger dan peilmoment juli 2021.

 Aanvraagformulier tegemoetkoming energiekosten.

Aanvraag is mogelijk van juli tot en met 31 december 2022.